Video.jpg

Videoproduksjon

Video er definitivt den mest effektive måten å kommunisere og engasjere på nett. Stadig flere blir oppmerksomme på verdien video har i markedsføring, derfor er det avgjørende å ta del i denne bølgen for din bedrift.


Derfor er video en god investering.

I dagens digitale tilstedeværelse foretrekker flere og flere å konsumere innhold gjennom video. All statistikk peker i tillegg på at video er langt mer effektivt enn andre medium for å gjøre publikum til kunder. I tillegg tilrettelegger flere og flere sosiale platformer nå for å gi video mer plass, bedre algoritmer og større potensiale. Hvorfor ikke dra nytte av denne muligheten?

Hva vi gjør?

I produksjonen av en video bruker vi mye ressurser på å få kartlagt behovet du som kunde har. En god fortståelse for dette gir et godt grunnlag for hvordan man videre skal strukturere en video, og samtidig sørge for at seeren sitter igjen med det mest essensielle. I produksjonen av filmen fokuserer vi på å finne måter å krydre innholdet med levende og underholdende animasjoner for å engasjere seerene. Sluttresultatet er en helhetlig film som kommuniserer ditt budskap på en måte som informerer, engasjerer og konverterer.

Promovideo

En promovideo skal fungere som en nysgjerrighetsvekker for publikum. Videoen skal være rask og interessant, samtidig som publikum skal ha lyst til å lære mer etter å ha sett videoen. Det gjelder altså å bryte budskapet ned til det mest essensielle, for så å krydre dette opp med engasjerende virkemidler.

Animasjonsfilm

Hensikten med en animasjonsfilm er å informere om et buskap, produkt eller en tjeneste på en måte som sikrer at brukeren øker forståelsen, samtidig som interessen opprettholdes. Filmen må derfor være underholdende og konsumvennlig. Vi vet hvordan et komplekst budskap skal brytes ned til forståelig innhold og har erfaring med hvordan en gjør slikt underholdende på samme tid.