https://admin.digiproff.no/uploads/IMG_7388_1_19a7b43a5a.jpeg

Balto Hundetjenester

januar 2021

Hundeglede på vinterstid

Video
Foto
Strategi

Om prosjektet

Lisa L. Ghersetti er daglig leder og eier av Balto Hundetjenester. Balto Hundetjenester utfører kurs, hundepass og et hundemiljø i morsomme å trygge omgivelser for hund, samt eier. Hun tok direkte kontakt like etter vår relanseringskampanje av Digiproff. Allerede ved første mailutveksling ga vi Lisa tips til hvordan nettsiden kunne forbedres. Kombinasjonen av Lisa sitt gode engasjement og vår kompetanse skulle bli en uslåelig kombo. Nettsiden har fått en betydelig oppgradering og hennes kunder kom umiddelbart med gode tilbakemeldinger. Deretter utførte vi et dagsprosjekt ute hos Balto Hundetjenester. Her hadde vi en utrolig produktiv og hyggelig dag. Våre fotografer fikk fantastiske bilder av området med drone, atmosfæren og 15 vinterglade hunder. Dette er tidløse bilder som kommer til glede for Lisa og hennes vekst i markedet.

https://admin.digiproff.no/uploads/Group_9_e7e8d22355.png

Rådgivning til nettsiden

Nettsiden til Balto Hundetjenester har fått et nytt ansikt. Et kontinuerlig samarbeid der vi kom med anbefalinger og råd slik at Lisa kunne legge sitt særpreg over nettsiden. Dette ga resultater. Nettsiden ble moderne, luftig og informerende. Lisa bekreftet at nettsiden skaper gode reaksjoner ute i markedet.

Promovideo

Promoteringsvideo måtte på plass

For å gi liv i nettside, sosiale medier og videre markedsføring, var det påfallende at en promoteringsvideo måtte på plass. Som en del av dagsprosjektet ute hos Lisa, fikk vi med oss Rasmus Vik Lagerberg, en erfaren fotograf fra vårt nettverk. Hovedformålet med videoen var å vise frem det unike ved Baltos tjenester, samt vekke interresse hos potensielle nye kunder. Dette er et viktig element for nettsiden og sosiale medier.

Lengre versjon

I tillegg til en kort promovideo kan det ofte være lurt å ha en litt lengre versjon som forklarer litt mer i detalj. For Balto hundetjenester vil denne litt lengre informasjonsvideoen være god til å hjelpe kunder som er interresert til å fortså hvorfor de skal ta kontakt med Balto.

Informativ video

https://admin.digiproff.no/uploads/Group_10_3_c9ba2d151a.png

Glade hunder gir søte bilder

Jacob fikk også tatt nye portrettbilder av Baltos personell. Område, aktiviteter, hunder i snøen og glade eiere var med på å vise hvordan et typisk besøk hos Balto ser ut.