Mac Screen Mockup kopi.jpg

DeepStream

juli 2023

Animasjonsvideo for å vekke nysgjerrighet og interesse

Video

Om prosjektet

DeepStream er et engelsk software-selskap som utvikler en fullverdig source-to-contract plattform for sine kunder. Selskapet har en helhetlig og fullutviklet løsning, men har slitt med å formidle løsningen på en enkel måte, som samtidig vekker nysjgerrighet hos potensielle kunder. Derfor tok de kontakt med Digiproff for å produsere en animasjonsfilm.

DeepStream - Explainer Video

3D screen mockups 03 kopi.png

Et klart design

Før Digiproff begynte på prosjektet hadde DeepStream allerede et klart og definert design. Dermed gikk det inledende arbeidet på å utarbeide et storyboard i tråd med identiteten til DeepStream. Gjennom løpende dialog med selskapet ble dette etterhvert ferdigstilt og arbeidet i after effects begynte.

Fullferdig resultat

Resultatet av filmen ble en levende og informativ video som vil bidra til å vekke interesse hos besøkende og potensielle kunder hos DeepStream. Vi takker for samarbeidet og for at DeepStream har sett verdien av livlig og visuell formidling!