Screenshot 2023-06-25 at 15.50.36.png

Fågg

april 2023

Miniserie for Fågg

Video
SoMe

Om prosjektet

Vi har samarebeidet med Fågg om miniserien "Arkitektstudentene". Resultatet ble en miniserie med fire episoder, som kan brukes i Fågg sine sosiale medier og markedsføring fremover.

En sniktitt på miniserien

Fem arkitektstudenter, ett produkt

Fågg uttrykket et ønske om å nå ut til flere i arkitektbransjen og byggebransjen. Samtidig ville de gjerne vise fremtidige kunder produktets mange egenskaper, og utforske mulighetsrommet til produktet sitt. Derfor virket det naturlig å snakke med de som virkelig er tett på fremtidens bransje; nemlig arkitektstudentene. Vi samlet 5 arkitektstudenter i en felles workshop. Gjennom fire episoder fikk de anvende sin kunnskap om arkitektur og materialer. Workshopen gikk ut på å skape nye tanker om hvordan og hvor man kan bruke produktet. Det var også viktig å vise seerne hvordan produktene brukes i eksisterende installasjoner. Derfor besøker studentene til slutt Ringve Musikkmuseum, der Fågg Smartfilm brukes som del av utstillingen daglig.

Episode 2 av "Arkitektstudentene"