Hva er en digital profil

Innsikt

Hva er egentlig en digital profil?

Vi i Digiproff snakker ofte om en digital profil og verdien i dette. Men for mange, stopper forståelsen der. Hva i alle dager er en digital profil? Er det bedriftens SoMe-kanaler? Eller er det nettsider og webløsninger? Vi i Digiprof har svaret!


En digital profil er bedriftens egen tilstedeværelse på nett. I dette ligger alt fra nettsider til sosiale medier, innhold og SEO.

Hva kjennetegner en god digital profil?

Design og funksjonalitet

Det er ikke noe fasitsvar på hvordan en god digital profil ser ut. Men noen felles faktorer er likevel å finne i de beste løsningene. Design og funksjonalitet er det første som ofte gir gode digitale opplevelser. Design handler ikke nødvendigvis om å være nytenkende eller innovativ, men heller være oppdatert på trendene, samt sørge for at alt ser bra ut visuelt. I tillegg vil funksjonalitet være viktig i designet av en gjennomført digital profil. For at det hele skal være funksjonelt, er det viktig at designet ikke skal ta for mye plass, slik at dette tar brukerens oppmerksomhet.

Innhold

I tillegg til design vil innholdet spille en vesentlig rolle for det helhetlige uttrykket. Mange assosierer innhold med tekst og formuleringer. Det man ikke tenker på er at et bilde sier mer enn tusen ord, for ikke å snakke om video. Gode tekstformuleringer er viktig, misforstå meg rett. Klarer du som bedrift å konvertere noe av tekst-innholdet til video, vil dette sannsynligvis frembringe bedre resultater. Dette er fordi video i dag, er et av de mest effektive plattformene for kommunikasjon.

Forsøk å bruk eget innhold, så langt det rekker. I dette ligger egne tekster, bilder av dere og hva dere gjør og ikke minst videoer som handler om dere. Ikke generisk stock-materiell. Dette vil styrke den digitale profilen, fordi det gir et mer personlig og profesjonelt uttrykk.

Rød tråd

Når designet og innholdet er på plass, gjelder det å opprettholde en rød tråd. Enten bedriften din har utarbeidet et design selv, eller om dere har fått hjelp, gjelder det nå å bruke dette så godt som mulig. Fargene skal gå igjen på nettsiden, SoMe-kanalene, presentasjonene, og i produktet dere selger, så langt det gjør seg. Ideelt vil en potensiell kunde som tidligere har blitt eksponert for deres innhold, enkelt oppfatte at dette er dere, uten å nødvendigvis se en logo eller et navn. Likevel er veien hit lang. Men et godt sted å starte er å fokusere på en rød tråd i alt dere gjør av profilering på digitale arenaer.

Hvor skal man starte?

Dersom du ønsker å etablere en god digital profil, er det lurt å starte med det viktigste. Kjennemerket ditt. Klarer folk å finne deg? Først og fremst er det viktig at en finner selskapet ditt på Google og at en finner deg på de riktige søkeordene. Du vil jo gjerne bli gjerne bli assosiert med ord som er tilknyttet produktet eller tjenesten du tilbyr. Når dette er i boks, vil en god nettside eller SoMe-kanal gi et godt inntrykk for potensielle kunder. Til slutt kan man produsere regelmessig innhold, for å holde seg attraktiv på Google, i tillegg til å oppdatere følgerne på relevante kanaler.

Vi i Digiprof tilbyr tjenester innen design, digital profilering og videre rådgivning. Dersom du tror bedriften din har potensial for forbedring eller endring i den digitale profilen, nøl ikke med å ta kontakt, så gjør vi en gratis og uforpliktende befaring av din profil.