Oslo Unge Venstre

Engasjerende videoer til den digitale valgkampen

oktober 2021

Om prosjektet

I anledningen av årets stortingsvalg tok Unge Venstre kontakt med Digiproff for å få laget filmer til valgkampen. Filmene skulle vise medlemmer i ungdomspartiet fortelle om sine kjernesaker på en interesant og livlig måte. Da var det bare for oss å pakke fotosekken og komme seg ut på opptak!

Treff publikum der de er

Filmene til Unge Venstre skal nå et ungt og fremoverlent publikum. Derfor laget vi levende videoer som lett kunne konsumeres. Grafikk, animasjoner og farger var essensielt for å treffe målgruppen best mulig. Videoene skulle primært brukes på Snapchat, TikTok og Instagram Reels.

Digiproff jobber effektiv, og strekker seg hele tiden til å oppnå det beste resultatet

Emma, Nestleder i Oslo Unge Venstre

En gjennomført grafisk profil

Unge venstre har en klar grafisk profil som vi la arbeid i å reflektere i prosjektet. Gevinsten av dette blir en rød tråd gjennom ungdomspartiet sine nettsider, sosiale kanaler og ansikt utad som sikrer gjenkjennelse for publikum. Vi vet at verdien av en gjennomført grafisk profil er stor og tror Unge Venstre vinner stort på å ha utarbeidet denne.

Unge Venstre om frihet

La oss slå av en prat!

Kom i kontakt